استفاده از مترادف های کلمات کلیدی : یک استراتژی هوشمندانه

به جای اینکه مرتبا از کلمات کلیدی در یک متن از پست استفاده کنید
خیلی بهتر است که از عبارت های مترادف همان کلمات کلیدی استفاده کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو