قدرت دامنه یک امتیاز (با مقیاس ۱۰۰) برای دامنه ها است که توسط شرکت Moz ایجاد و توسعه داده شده است و پیش بینی می کند که رتبه دامنه در موتورهای جستجو چگونه خواهد بود.
قدرت دامنه هنگامی کاربرد دارد که می خواهید یک سایت را با دیگری مقایسه کنید و یا زمانی که می خواهید تغییرات سایت خود را در طول زمان بررسی کنید. شرکت موز این معیار را از ترکیب کردن سایر معیارهای سئو موز (مانند : MozRank ، MozTrust و…) محاسبه می کند.

سئو موز برای تعیین اعتبار دامنه و بوجود آوردن بهترین مدلی که می توان با آن متوجه شد که موتور گوگل نتایج را چگونه ایجاد می کند؛ از یادگیری ماشین در مقابل الگوریتم گوگل استفاده می کند.
بیشتر از ۴۰ نشانه در این محاسبات در نظر گرفته شده اند. این بدان معنی است که اعتبار دامنه شما دائما در نوسان است. به همین دلیل بهتر است که از فاکتور اعتبار دامنه برای مقایسه تاریخی تلاش هایتان در سئو داخلی با سایر سایتها استفاده کنید.

اعتبار دامنه چگونه حساب شده است؟

سئو موز اعتبار دامنه را از ۱۰۰ نمره در مقیاس لوگاریتمی محاسبه می کند؛ بنابراین کار شما هنگامی که میخواهید رتبه خود را از ۲۰ به ۳۰ برسانید نسبت به زمانی که می خواهید رتبه خود را از ۷۰ به ۸۰ برسانید بسیار ساده تر است.

اعتبار دامنه در برابر اعتبار صفخه

در حالی که معیارهای اعتبار دامنه، توانایی تمام بخش های دامنه یا زیردامنه را برای گرفتن رنک پیشگویی می کنند؛ معیارهای اعتبار صفحه فقط توانایی یک صفحه خاص را بررسی می کنند؛ درست مانند شاخص های MozRank و MozTrust.

کجا می توانید اعتبار دامنه را پیدا کنید؟

معیار اعتبار دامنه را می توانید در OpenSiteExplorer و یا MozBar پیدا کنید.موز اعتبار دامنه را در تمام آنالیزها و همچنین سرویس Moz Scape API ثبت کرده و تاثیر می دهد.

تعریف فنی از قدرت دامنه

اعتبار دامنه در واقع برای این محاسبه شد که رتبه دامنه را مانند رتبه ای که در نتایج گوگل بدست می آورد نشان دهد. اطلاعات لازم برای محاسبه ی اعتبار دامنه از طریق ابزارهای شرکت موز مانند MozScape ، MozRank و سایر فاکتورها بدست می آید.
هرچند ابزارهایی مثل MozRank می توانند به سوالهای مربوط به محبوبیت دامنه پاسخ دهند و یا Link Count می تواند تعداد لینکهایی که به صفحه ها و دامنه داده شده است را نشان دهد اما Domain Authority یک معیار بسیار معتبر برای پاسخ دادن به این پرسش است که :
این لینکها و صفحه هات برای کمک به نمایش این سایت در نتایج گوگل چقدر قوی هستند؟

سئو بهترین تمرین

برخلاف سایر معیارهای سئو، افزایش اعتبار دامنه به طور مستقیم کار سختی است. این فاکتور از مجموعه ی عوامل دیگر (MozRank ، MozTrust و…) ایجاد می شود که هر کدام از آنها بر روی اعتبار دامنه اثر می گذارند. در واقع این کار عمدا انجام شده است. این فاکتور به معنای این است که تارنما در رقابت گوگل تقریبا چگونه نتیجه می گیرد. از آنجایی که گوگل فاکتورهای زیادی را در نظر می گیرد این معیار نیز باید فاکتورهای زیادی را به خوبی محاسبه کند.
بهترین راه برای بهبود اعتبار دامنه این است که سئو کلی تارنمایتان را بهتر کنید. به طور خاص باید بر روی گرفتن لینکهای بیشتر از صفحه ها و تارنماهای خوب دیگر تمرکز کنید.