روش دوم برای اجرایی کردن تبلیغات دهان به دهان روش قدم های شش گانه است که به معرفی آنها می پردازیم .

1) کشف اینکه چرا بعضی از افراد تولیدات شما را می خرند و دادن تقدم و ارزش به آنها

2) تشخیص اینکه مشتریان شما در بازار های مختلف از نظر قبول تولیدات شما در چه مرحله ای هستند.

3) تشخیص اینکه مشتریان شما در فرایند تصمیم گیری به چه نوع  اطلاعاتی نیاز دارند.

4) ترکیب موارد 2و 3 با استفاده از ماتریکس تصمیم برای رسیدن به کلمات واقعی دهان به دهان

5) تشخیص ، طراحی و خلق منابع ومکانیزم های دریافت که نسبت به دیگر منابع ترغیب کننده ترهستند.

6) تحقق فعالیت دهان به دهان

قدم اول :

کشف اینکه چرا بعضی از افراد تولیدات شما را می خرند و دادن تقدم و ارزش به آنها.

این مرحله تقریبا یکی از پیچیده ترین کار های بازار یابان ماهر است به نقطه نظرات مشتریان توجه کنید و دلیل اینکه چرا هر یک از بخش های بازار تولیدات شما را به تولیدات شرکت رقیب ترجیح می دهند و آن را  می خرند را کشف کنید . اگر در انجام این کار موفق نشدید شما برای انجام برنامه ی بازار یای دهان به دهان آماده نشده اید به همین منظور باید بیشر بر روی کالای تولیدی خود و مزایای آن مطالعه کنید .

قدم دوم :

تشخیص اینکه مشتریان شما در بازار های مختلف از نظر قبول تولیدات شما در چه مرحله ای هستند.

در هر بازاری تعدادی دریافت کننده ی غالب وجود دارد  که باید آنها را شناسایی کنید بعد از آن معین کنید که تولیدات شما در چه دوره ای از عمر خود هستند که بعدا به توضیح آن می پردازیم.

اگر تولیدات شما کالای جدیدی که  اخیرا به بازار عرضه شده است باشد می توانند مورد توجه ابداع گران و دریافت کنندگان اولیه باشند ، بعد از مدتی باید بوسیله ی اکثریت میانی دریافت شوند و سپس دیگر دریافت کنندگان و افرادی که به روز نیستند آن را خریداری می کنند.

تشخیص و متمرکز کردن  تلاش ها  باید  با توجه به ویژگی هر دسته از افراد صورت پذیرد . برای مثال نمی توان قبل از اینکه به دریافت کنندگان اولیه و ابداع گران توجه نشده است به سراغ اکثریت میانی رفت زیرا این دریافت کنندگان اولیه هستند که اکثریت میانی برای برای تایید سفارششان و آگاهی از اینکه کالا چگونه کار می کند به نظر آنها توجه می کنند.

اما اینکه مشتریان از نظر دریافت تولیدات در چه مرحله ای قرار دارند یعنی چه ؟

وقتی که یک تکنولوژی جدید ابداع می گردد همه ی افراد جامعه آن را در یک لحظه قبول نمی کنند. افرادی به عنوان نوآور و بدعت گذار آن تکنولوژی هستند و عده ای که آخر از همه از این کالای جدید استفاده می کنند.

راجرز بعد از یک سری انجام تحقیقات و جمع آوری  اطلاعات سرانجام توانست یک روش دسته بندی مشتریان مبنی بر قبول پیشنهاد کالای جدید انجام دهد. یا به عبارت دیگرمشتریان را مبنی بر زمان قبول پیشنهاد دسته بندی کند.

در نهایت راجرز منحنی نرمال به شکل زیر را بدست آورد:

5/2 % از قبول کنندگان بدعت گذاران هستند.

5/13% از قبول کنندگان زود قبول کنندگان هستند

34% از قبول کنندگان زود اکثریت هستند.

34% از قبول کننگان اکثریت دیر هستند.

16% از قبول کنندگان عقب مانده هستند.

دسته اول افرادی ریسک پذیر هستند و مخاطرات استفاده از تکنولوژی جدید را می پذیرند.مشتاق به امتحان نظرات جدیدند.افرادی هستند که علوم فنی پیچیده را درخواست می کنند.و زیان ناشی از استفاده ا تکنولوژی جدید را می پردازند بدعت گذار باید قادر باشد ریسک  بالای یک نوآوری را قبول کند.

ارزش بدعت گذار به میزان مخاطره آمیز بودن آن است  بدعت گذاران در جامعه از این نظر که کالا و تکنولوژی جدید را وارد مرز های یک کشور می کنند قابل احترامند. بدعت گذاران نقش ایراد کننده ی نظرات جدید را در جامعه بر عهده دارند.

دسته ی دوم نسبت به دسته ی اول در جامعه از نظر کمی بیشترند در صورتی که دسته ی اول در جهان شناخته شده ترند دسته ی دوم از دسته ی اول انتظار راهنمایی دارند.و به ترتیب هر یک از این طبقه ها ویژگی هایی دارند که باید مورد مطالعه قرار گیرند.

قدم سوم :

تشخیص اینکه مشتریان شما در فرایند تصمیم گیری به چه نوع  اطلاعاتی نیاز دارند.

مرحله ای را که شخص می خواهد برای خرید کالای شما تصمیم گیری و اقدام به خرید کند  را طراحی کنید  .آنها در این موقع چه چیزهایی را برای فرایند تصمیم خود به کار می گیرند و چه اطلاعاتی نیاز خواهند داشت . آنها باید چه مطالبی را یاد بگیرند و چگونه باید برای تصمیم گیری متقاعد شوند تا به عملی کردن تصمیمشان منجر شود . فرایند تصمیم گیری واقعا یکی از مراحل مقدماتی برای پذیرفتن کالا است گاهی اوقات یک یا چند مرحله از این فرایند موجب عدم خرید کالا خواهند شد و در صورتی که همه ی مراحل فرایند تصمیم گیری کامل اجرا شود تولیدات شما می تواند به فروش فوق العاده برسند  و کارخانه ی شما با حجم زیادی از تقاضا روبرو می شود .

قدم چهارم:

هر نوعی از دریافت کنندگان تنظیمات مختلفی از مراحل را برای رسیدن به تصمیم منحصر به فردخودشان دارند . شما برای اینکه بتوانید از همه ی انواع مشتریانتان استفاده کنید به برنامه های متفاوتی از تکنیک های  دهان به دهان نیاز دارید و باید برای  هریک  از انواع مشتریانتان مراحلی متناسب با ویژگی های آنان تنظیم کنید

قدم پنجم:

تشخیص ، طراحی و خلق منابع ومکانیزم های دریافت که نسبت به دیگر منابع ترغیب کننده ترهستند.

حالا که تشخیص داده اید دقیقا چه نوع ارتباطی و چه پیامی با چه محتوایی مورد نیاز است باید برنامه ای که صریحا نشان دهنده ی این نوع ارتباط است شکل داده شود .شکل دادن به برنامه ای که بر روی یک راه که ما را به نتیجه ی مطلوب میرساند در این قسمت اتفاق می افتد .

قدم ششم:

تحقق فعالیت دهان به دهان

مطمئن شوید که همه ی قدم های فرایند تصمیم برای همه ی انواع دریافت کنندگان مورد بررسی قرار گرفته است . در این مرحله باید برنامه ی خود را اجرایی کنید برای اجرا کردن فعالیت بازار یابی دهان به دهان ابزار ها و وسایل بسیار متنوعی وجود دارد و افرا مختلف برای ابزار های مختلفی برتری و رجحان قایل اند . برگزاری یک جلسه ی زنده ، تلکنفرانس ها ، شبکه های اینتر نتی ، انواع بسته های صوتی ، وب سایت ها و گروه های بحث و مذاکره جزء ابزار های راه اندازی دهان به دهان هستند . باید همه ی این موارد را نشخیص و با توجه به مشتریانمان آنها را ولویت بندی کنیم . ( کاتلر، 1383 )

دسته بندی : افزایش فروش سایت